Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Ortaçağ Tarihi

ORTAÇAĞ TARİHİ KONULARI

Tarih : Geçmişte yaşamış olan insanların insanların savaşlarını, antlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Ortaçağ Tarihi Konuları

Türk Tarihi - Asya Hun Devleti

Roma İmparatorluğu

Kavimler Göçü

Bizans İmparatorluğu

İslam Tarihi

Türkler'in İslamiyet'i Kabulü

İlk Müslüman Türk Devletleri

Selçuklu Devleti Tarihi

Osmanlı Devleti Tarihi (Ortaçağ)

İstanbul'un Fethi'nin Sebepleri ve Sonuçları

Avrupa Tarihi (Ortaçağ)

Feodalite (Derebeylik)

Kilise ve Papalık

Haçlı Seferleri

Ortaçağ Tarihi Kronolojisi

 

Ortaçağ, Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun yıkılıp, feodal beylerin egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönem, Avrupa da güçlü devletlerin olmadığı bir dönemdir. Papalar, kilise ve papalık sistemi ile siyasi, ekonomik, dini gücü elinde tutmuştur. Avrupa'da karanlık bir dönem yaşanmıştır.

Ortaçağ, Türk ve İslam dünyası aydınlık dönem geçirmiştir. Bu dönemde, Türkler güçlü devletler kurmuştur. İslamiyet doğmuş ve yayılmıştır.

 

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022