Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER DERSİ KONULARI

Sosyal Bilgiler : İlköğretim 4. Sınıf, Ortaokul 5, 6, 7. Sınıflarda okutulan derstir. Haftalık ders saati 3 saattir. İçerik olarak Coğrafya, Felsefe, Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Vatandaşlık gibi konulardan oluşmaktadır.

Anadolu'da Ermeni Zulmü - 1915

Sosyal Bilgiler Dersi Konuları

Üniteler

1. Ünite : Toplum İçinde Ben

2. Ünite : Ülkem, Kültürüm ve Tarihim

3. Ünite : Yaşadığımız Yer

4. Ünite : Teknoloji ve Yaşam

5. Ünite : Üretimden Tüketime

6. Ünite : Toplum İçin Çalışanlar

7. Ünite : Küresel Etkileşim

 

Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Konu Özetleri

Bu bölümde Sosyal Bilgiler dersinde işlenilen konuların özetleri yer almaktadır.

 

TOPLUM İÇİNDE BEN

 

Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Sosyal Bilgiler dersinde öğrendiğimiz bilgiler, günlük hayatımızı kolaylaştırır. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğrenerek toplum için faydalı bireyler oluruz.

Etkin Vatandaşlık: Devletine ve milletine karşı sorumluluklarını bilen, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olan ve buna göre hareket eden bireylere etkin vatandaş denir.

 

Sosyal Bilgiler Dersinin Faydaları

1) Haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğreniriz.

2) Tarihimizi ve kültürümüzü öğreniriz.

3) Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı tanırız.

4) Toplumla uyum içinde yaşamayı öğreniriz.

5) İnsan hakları, demokrasi, özgürlük gibi kavramları öğreniriz.

vb.

 

Olaylar ve Sonuçları

Birtakım nedenlerle ortaya çıkan, belli sonuçları olan durumdur.

Çevremizde her gün birçok olay olmaktadır. Bu olaylar bizleri doğrudan yada dolaylı olarak etkilemektedir.

Örnek: Orman Yangını, Trafik Kazası

 

Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Hak: Hukuka uygunluk, adalet. Hukukun, adaletin gerektirdiği kazanımdır.

Sorumluluk: Bir kişinin üstüne aldığı, yapmak zorunda olduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumudur.

Kurum: Kuruluş. Toplumun din, dil, adalet, aile, hukuk, mülkiyet, devlet vb. insanlarca oluşturulan ve belli düzeni, yasası, ilkesi bulunan manevi varlıklardan her biri.

Birey: Toplumu oluşturan insanların her birine verilen isimdir.

Grup: Ortak bir amaç için bir araya gelmiş olan insanların oluşturduğu topluluktur.

Rol: Grup içinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlerdir.

 

Çocuk Hakları Her Yerde

Çocukların mutlu bir yaşam sürmeleri için sahip oldukları haklara çocuk hakları denir.

18 yaşına kadar her birey çocuktur.

Çocuklar sağlık, beslenme, barınma, eğitim gibi haklara sahiptirler. Bu haklar doğuştan itibaren kazanılmıştır.

20 Kasım 1989 da Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiş ve çocuk hakları güvence altına alınmıştır.

 

* konular devam edecek.

 

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022