Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Türkiye'nin İlleri

TÜRKİYE'NİN İLLERİ

Tarih : Geçmişte yaşamış olan insanların insanların savaşlarını, antlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Türkiye'nin İlleri

İllerimiz

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

 

 

 

 

 

 

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022