Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Vatandaşlık ve İnsan Hakları

VATANDAŞLIK BİLGİSİ KONULARI

Tarih : Geçmişte yaşamış olan insanların insanların savaşlarını, antlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

 

Anadolu Ajansı'nın Kuruluşu 1920

Anayasa

Çocuk Hakları

Devlet

Hukuk

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi

Temel Hukuk Bilgisi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

* Devletin Temel Nitelikleri

* Temel Haklar ve Özgürlükler

* Devlet Sistemi

 

Sosyal Bilgiler Dersi'nin Faydaları

1) Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.

2) Öğrencilerin, Türk milletine, Türk bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırır.

3) Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlar.

4) Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.

5) Türk tarihinin öğretilmesi amaçlanır.

6) Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar.

7) Demokratik yaşam kurallarını öğretir.

8) Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.

9) İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.

10) Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğretir.

 

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022