Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Yakınçağ Tarihi

YAKINÇAĞ TARİHİ KONULARI

Tarihi çağlar belirlenirken, tarihi etkileyen önemli olaylar göz önünde bulundurulmuştur. Yakınçağ, 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ve günümüzü de içine alan dönemdir. Yakınçağ hâla bitmemiştir. Bu döneme damgasını vuran birçok olay, savaş, antlaşma olmuştur. Bu bölümde Yakınçağ'ın genel özellikleri hakkında kaynaklara dayalı bilgiler yer almaktadır.

 

Yakınçağ Tarihi Konuları

Osmanlı Devleti Tarihi (Yakınçağ)

Fransız İhtilali'nin Sebepleri ve Sonuçları

Avrupa Tarihi (Yakınçağ)

Fransız İhtilali 1789

Sömürgecilik Hareketleri

Sanayi İnkılabı 1850

Birinci Dünya Savaşı 1914-1918

İkinci Dünya Savaşı 1939-1945

Yakınçağ Tarihi Kronolojisi 1789-2022

 

FRANSIZ İHTİLALİ 1789

Fransız İhtilali'nin Nedenleri

1) 1756-1763 yıllarındaki Yedi Yıl Savaşları'nda, İngilizler ile savaşan Fransızların İngiltere'deki meşrutiyet yönteminden etkilenmesi.

2) Amerika Bağımsızlık Savaşı'nı destekleyen Fransızların, İnsan Hakları Bildirisi'nden etkilenmesi.

3) Fransa'da mutlak krallığın uyguladığı baskı rejimi nedeniyle özgürlük ve eşitlik ortamının olmaması.

4) Devlet yönetiminde soyluların geniş ayrıcalıklara sahip, halkın ise kralın emirlerine körü körüne itaat eden durumunda olması.

5) Devlet çıkarlarına ters düşen fikirlere sahip kişilerin ağır biçimde cezalandırılması.

6) Rönesans'ın etkisiyle ortaya çıkan Aydınlanma Çağı'nın, Fransız düşünürler tarafından benimsenmesi.

7) Fransa'nın 18. yüzyılda katıldığı savaşlar ve devletin gereksiz harcamalarının ekonomiyi sarsması. Halkın ağır vergiler altında ezilmesi.

Fransız İhtilali (1789)

1 Mayıs 1789'da Milli Meclis, kendi onayları olmadan halktan vergi toplanmaması kararını aldı. Kral buna karşı çıktı ve meclisi kapatmak istedi. 14 Temmuz 1789'da Paris'te ayaklanan halk Bastille Hapishanesini bastı ve siyasi tutukluları serbest bıraktı.4 Ağustos 1789'da bütün feodal haklar Kurucu Meclis'e dönüşen, Milli Meclis tarafından kaldırıldı.28 Ağustos 1789'da İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi ilan edildi.Kurucu Meclis, anayasa hazırlayarak demokratik krallığa geçildiğini bildirdi.Kral 16.Louis, başa geçmek isteyince ihtilalciler tarafından yakalanarak, kraliçe Marie Antoinette ile birlikte idam edildi.Fransa'da Robespier önderliğinde terör dönemi başladı.Kurucu Meclis, 1795'teki anayasa ile Direktuvar Hükümeti'ni kurduğunu bildirdi.1799'da Napolyon Bonaparte darbe ile başa geçti.

Napolyon, 1804'te Fransa'da imparatorluğunu ilan etti.

Fransız İhtilali'nin Sonuçları

1) Fransız İhtilali'nin ardından yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile; ulusçuluk, demokrasi, cumhuriyet, adalet, hukuk, anayasacılık, özgürlük ve eşitlik gibi kavramlar hızla bütün dünyaya yayıldı.

2) Mutlak krallıklar, yerini anayasal yönetime dayanan meşruti krallıklara bıraktı.

3) Avrupa'da 1830 ve 1848 İhtilalleri ortaya çıktı.

4) Çok uluslu imparatorlukların dağılmasıyla, ulusal devletler kurulmaya başladı.

5) Demokratik yönetimler kurulmaya başladı.

6) 18.Yüzyıl da, Balkanlarda bulunan Osmanlı halkları arasında, milliyetçilik düşüncesi hızla yayıldı ve uzun vade de Osmanlı Devleti parçalandı.

7) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan düşünceler, Osmanlı aydınları üzerinde oldukça etkili oldu. Bu durum, Tanzimat Dönemi'nin başlamasında ve Kanun-i Esasi'nin hazırlanmasında önemli rol oynadı.

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022