Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Yeniçağ Tarihi

YENİÇAĞ TARİHİ KONULARI

Tarih : Geçmişte yaşamış olan insanların insanların savaşlarını, antlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Yeniçağ Tarihi Konuları

Osmanlı Devleti Tarihi (Yeniçağ)

İstanbul'un Fethi'nin Sebepleri ve Sonuçları

Avrupa Tarihi (Yeniçağ)

Coğrafi Keşifler

Sömürgecilik Hareketleri

Rönesans Hareketleri

Reform Hareketleri

Aydınlanma Çağı

Yeniçağ Tarihi Kronolojisi

 

Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

1) Avrupa devletlerinin, İstanbul'un fethi ile Türklerin eline geçen, İpek ve Baharat yollarını Müslümanların elinden kurtarma düşüncesi.

2) Avrupalıların, 15. yüzyılda gelişen ticaret ve sanayi sonucunda yeni pazar ve hammadde araması.

3) Pusulanın daha yaygın kullanılmaya başlaması.

4) Gemi yapım tekniğinin gelişmesi.

5) Hurafelere inanan korkak denizcilerin yerini, cesur denizcilerin alması.

6) Hıristiyanlığı yayma amacı.

Coğrafi Keşifler

1) Bartelemeo Diaz1486'da çıktığı seferde fırtınaya yakalanarak, Güney'e sürüklendi ve Natal'a ulaştı. Dönüşte Afrika'nın Güney Burnu'nu geçerek buraya Fırtınalar Burnu ismini verdi.

2) Kristofer Kolomb1492'de ispanya kralı Ferdinand ve eşi İsabella'nın desteği ile Atlas Okyanusu'na açıldı. Amacı, Hindistan'a ulaşmaktı. fakat yanlışlık sonucu Bahama Adaları'na ulaştı. Buranın yeni bir kıta olduğunu bilmedi.

3) Vasko de Gama1498'de Portekiz'den yola çıktı. 1486'da Bartelmi Diaz tarafından keşfedilen Ümit Burnu'nu aşarak Hint Okyanusu'na ulaştı. 1498'de Hindistan'ın Kalküta limanına vardı.

4) Jan & Sebastiyan Kabo1497'de İngiltere'den sefere çıktılar. Kuzey Amerika'yı dolaşarak Kanada'yı keşfettiler.

5) Amerigo VespucciKristof Kolomb'un ölümünden bir yıl sonra, 1507'de sefere çıktı. Kolomb'un izinden giderek, onun keşfettiği kıtanın Hindistan olmayıp, yeni bir kıta olduğunu öğrendi. yeni kıtaya bu denizcinin adı verildi ve kıtaya Amerika dendi.

6) Magellan ve Del Kano1519'da Alman Kralı Şarlken'in de desteğiyle sefere başladı. İspanya'dan yola çıkıp hep ters yönde ilerleyerek tekrar İspanya'ya geri dönmeyi planladı. Güney Amerika kıyılarını dolaşarak Magellan Boğazı'nı buldu. Büyük Okyanus'a açılarak Phillippine Adaları'na ulaştı. Ada yerlileri ile yaptığı bir savaşta öldürüldü. Del Kano, Ümit Burnu'nu dolaşarak 1522'de İspanya'ya döndü.

7) Meksika ve Peru'nun Keşfi1519'da Kortez (Cortes) adlı bir İspanyol denizci önderliğinde Meksika'nın fethine başlandı. Aztek Uygarlığı yok edildi. 1532'de Almagro ve Pizarro Peru'ya çıkarak İnka uygarlığına son verdi.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

1) Yeni topraklar, yeni ülkeler yeni uygarlıkların yanı sıra, tütün, kakao, vanilya, şekerkamışı, patates gibi yeni bitkilerle tanışıldı.

2) Ümit Burnu yolunun bulunması ile Baharat Yolu eski önemini yitirdi.

3) Akdeniz limanları önemini kaybetti.

4) Atlas Okyanusu kıyısındaki Lizbon, Londra, Rotterdam ve Amsterdam gibi limanlar önem kazandı.

5) Keşfedilen ülkelerdeki değerli madenler ve hammaddeler Avrupa'ya getirildi.

6) Toprak zenginlik kaynağı olmaktan çıkarak ticaret ön plana geçti.

7) Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı daha da zenginleşerek toprak zengini soylular ekonomik güçlerini yitirdi.

8) Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçler başladı.

9) Hıristiyanlık yayıldı.

10) Baharat Yolu'nun önemini yitirmesi üzerine İslam dünyası yoksullaştı.

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022