Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

T.C. İnkılap Tarihi

T.C. İNKILAP TARİHİ KONULARI

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersi ortaokul 8. sınıflar ve ortaöğretim 12. sınıflarda okutulan bir derstir. T.C. İnkılap Tarihi dersi, haftalık 2 saattir. Atatürk'ün Hayatı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlkeleri, İnkılaplar, Dış Politika, İkinci Dünya Savaşı vb. konular işlenmektedir.

 

Anadolu'da Yunan Mezalimi 1919-1922

 

Anadolu'da Ermeni Olayları

 

İnkılap Tarihi 8. Sınıf Üniteleri

1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

2. Ünite: Milli Uyanış. Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

3. Ünite: Ya İstiklal, Ya Ölüm!

4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

5. Ünite: Atatürkçülük

6. Ünite: Atatürk Dönemi'nde Dış Politika

7. Ünite: Atatürk'ten Sonra Türkiye

 

Tarih Dersi Konuları

Fransız İhtilali'nin Sebepleri ve Sonuçları

Sanayi İnkılabı'nın Sebepleri ve Sonuçları

Osmanlı Devleti Islahatları

Tanzimat Fermanı 1839

Islahat Fermanı 1856

Meşrutiyet Dönemi 1876-1920

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı 1881-1938

Trablusgarp Savaşı 1911

Balkan Savaşları 1912-1913

Birinci Dünya Savaşı 1914-1918

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1919-1920

Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele Dönemi 1920-1922

Lozan Barış Antlaşması 1923

Atatürk İlke ve İnkılapları

Cumhuriyet'in İlanı 1923

 

İnkılap Tarihi 12. Sınıf Üniteleri

1. Ünite: 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı ve Dünya

2. Ünite: Milli Mücadele

3. Ünite: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

4. Ünite: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

5. Ünite: İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

6. Ünite: İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

7. Ünite: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

8. Ünite: 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

 

İNKILAP TARİHİ KONU ÖZETİ

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

İtalya gelişen sanayisine ham madde ve pazar arayışına yönelerek sömürgeci bir politika izlemeye başladı. İngiltere ve Fransa gibi devletlerce sömürgeler daha önceden paylaşıldığından İtalya ancak zayıf devletlerin elindeki toprakları alarak sömürgeler elde edebilirdi. Trablusgarp (Libya), Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağıydı. Daha önce İngiltere, Mısır'ı; Fransa, Cezayir ve Tunus'u ele geçirmişti.. İtalya, Osmanlı Devleti'nden Trablusgarp ve Bingazi'nin kendisine verilmesini istedi. Bu isteği kabul edilmeyince Osmanlı Devleti'ne savaş açtı (1911 ) .

Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'a yardım gönderecek kadar güçlü bir donanması yoktu. Mısır, İngilizler tarafından işgal edilmiş olmasından dolayı kara yoluyla da asker gönderemezdi. Ancak, Enver Bey, Mustafa Kemal gibi bir grup subayı gizlice Trablusgarp'a gönderdi. Bu subaylar yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyip onlara karşı büyük bir direniş sağladı. İtalyanlar iç bölgelere giremedi.

Beklemediği bir dirençle karşılaşan İtalya, Osmanlı Devleti'ne isteklerini kabul ettirmek amacıyla On iki Ada'ya asker çıkardı. Çanakkale Boğazı'nı kapadı.

Bu durumu fırsat bilen Balkan devletleri Rusya'nın da kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurdular. Balkan devletlerinin Savaşı başlatması üzerine İtalyanlarla Uşi Antlaşması imzalandı (1912).

1. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona erdi.

2. Rodos ve On iki Ada, Yunan işgali tehlikesine karşı geçici olarak İtalya'ya bırakıldı.

3. İtalyanlar, Balkan Savaşı sonunda On iki Ada'yı geri vermedi. Buralar İtalya'nın II.Dünya Savaşı'nda yenilgiyle ayrılmasından sonra Yunanistan'a bırakıldı (1947).

Balkan Savaşları (1912-1913)

Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde 1789 Fransız ihtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle iç barış bozuldu. Balkanlarda İsyanlar çıktı.

18. yüzyılın başlarından itibaren sıcak denizlere inmeyi değişmez bir politika olarak benimseyen Rusya, Balkanlardaki isyanları destekledi. Çıkan isyanlar sonunda Yunanistan (1829) , Sırbistan (1878), Karadağ (1878), Romanya (1878) ve Bulgaristan(1908) bağımsızlığını kazandı.

1. Balkan Savaşı

Rusya, Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini Balkan milletleri aracılığı ile gerçekleştirmek istedi. Trablusgarp Savaşı sürerken Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarını paylaşmak için Rusya'nın teşvikleriyle Sırbistan ve Bulgaristan arasında bir birlik oluştu. Bu birliğe Karadağ ve Yunanistan da katıldı. Balkan devletlerinin saldırısı ile Birinci Balkan Savaşı başladı (1912). Osmanlı Devleti dört ayrı devletle savaşmak zorunda kaldı.O sıralarda Osmanlı Devleti'nin askeri gücü zayıftı. Bazı komutanlar arasında siyasi çekişmeler vardı. Savaş sırasında askeri birlikler birbirleriyle bağlantı kuramadı. Ordunun ihtiyaçları yeteri kadar karşılanamadı. Bu nedenle savaş, Osmanlı Devleti için tam bir felaket oldu.

Bulgarlar Çatalca'ya kadar ilerlediler. Yunanlılar, Karadağlılar ve Sırplar Makedonya'yı işgal ettiler. Selanik Yunanlıların eline geçti. Yunanlılar donanmaları ile On iki Ada dışındaki Ege adalarını ele geçirdiler. Karışık durumdan yararlanan Arnavutlar da bağımsızlığını ilan etti. 30 Mayıs 1913'te Londra'da Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Edirne dahil Balkanlardaki bütün topraklarını kaybetti.

2. Balkan Savaşı

Birinci Balkan Savaşı'ndan en karlı olarak çıkan devlet Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ın güçlenmesi ve Osmanlı Devleti'nden aldığı toprakları paylaşmak istememesi Sırbistan ve Yunanistan'ı rahatsız etti. 1913'te Sırbistan ve Yunanistan Bulgaristan'a saldırdı. Bulgarların güçlenmesini kendi aleyhine gören Romanya'da savaşa girince, Bulgarlar Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırdı. Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. Tüm cephelerde yenilen Bulgaristan barış istedi. Bu savaşların sonunda Osmanlı Devleti, Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması, Yunanistan ile de Atina Antlaşması'nı imzaladı (1913). Balkan Savaşları sonucunda; Makedonya, Batı Trakya ile İmroz ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. Balkan ülkelerinde kalan Türklere karşı baskı uygulanması, onların bir kısmının zaman zaman Türkiye'ye göç etmesine Türk azınlık sorununun ortaya çıkmasına neden oldu.

- Konular devam edecek ...

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022