Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Osmanlı Devleti

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ KONULARI 1299-1922

Oğuzların Kayı Boyuna mensuptur.

Osmanlılar, Oğuzların Kayı boyuna mensuptur. Kayı, güç ve kudret sahibi demektir. Oğuz inanışına göre; Kayı Han Osmanlıların atasıdır. Kayılar, Oğuzların sağ kolda yer alan Bozokların Günhan kolunun en büyük boyudur. Kayı Han, Oğuz Kağan’ın en büyük oğludur. Bu durum Kayılara, diğer Oğuz boyları arasında itibar sağlamıştır. Kayı boyunun damgası iki ok ve bir yay ( I-Y-I ) dır.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'dir. Osmanlı Devleti 1299 yılında, Söğüt başkent olarak kurulmuştur.

OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHİ

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti Padişahları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Islahat Hareketleri

Osmanlı Devleti Tarihi Kronolojisi

Osmanlı Devleti Tarihi Antlaşmalar

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

 

Osmanlı Devleti Tarihi Konuları

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti Padişahları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Devleti Teşkilatı

Osmanlı Devleti Kronolojisi

İSTANBUL'UN FETHİ (29 MAYIS 1453)

İstanbul'un Fethi - 1453

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN SEBEPLERİ

İkinci Murat'ın ölümünden sonra, yerine oğlu İkinci Mehmet, ikinci defa Osmanlı Devleti tahtına çıktı. İkinci Mehmet devletin iç ve dış güvenliğinin sağlanması, Balkanlardaki ilerlemenin devamı için, İstanbul'un mutlaka alınması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle hükümdar olduktan hemen sonra İstanbul'un fethi için hazırlıklara başladı.

İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri

1) Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'deki topraklarını birleştirme düşüncesi.

2) Bizans'ın, Avrupa'yı Türklere karşı her fırsatta kışkırtması ve Haçlı seferlerinin düzenlenmesine yol açması.

3) Bizans'ın, Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması. Osmanlı şehzadelerini isyan etmeleri için kışkırtması.

4) Bizans'ın konumundan dolayı, Türk ordularının Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçerken çeşitli zorluklarla karşılaşması.

5) Ekonomik yönden gelişmek isteyen Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u alarak kara ve deniz ticaret yollarına egemen olmak istemesi.

6) İstanbul'un alınması durumunda, Avrupa devletlerinin Türkleri Balkanlardan atma ümidinin kırılacak olması.

7) Peygamber Efendimizin, İstanbul'un fethi için söylemiş olduğu övgüye layık olma düşüncesi.

İkinci Mehmet, Batı dünyasına üstünlük sağlamak, Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak, İslam dünyasında itibar kazanmak, Türk ekonomisini canlandırmak gibi amaçlarla İstanbul'un fethi için hazırlıklara başladı.

İstanbul'un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

İkinci Mehmet'in İstanbul'un Fethi İçin Yaptığı Hazırlıklar

1)

2)

3)

4)

5)

Bizans'ın Savunma Hazırlıkları

1)

2)

3)

4)

5)

İstanbul'un Fethi

Hazırlıklarını tamamlayan İkinci Mehmet, 5 Nisan 1453'te İstanbul önlerine geldi. Şehri karadan ve denizden kuşattı. Bizans İmparatoru Konstantin, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u savaşsız terk etmeleri teklifini kabul etmedi.

6 Nisan 1453'ten itibaren İstanbul kuşatması başladı. Osmanlı Devleti; 12 Nisan 1453'ten itibaren topçu atışlarına başladı. Bizans, Türklerin taarruzlarına karşı koymaya çalışıyordu.

21-22 Nisan 1453 gecesinde, 72 parçalık Osmanlı donanması; karadan kızaklardan kaydırılarak Haliç'e indirildi. Bu durum Bizans'ın işini zorlaştırdı. 53 gün süren kuşatma, 29 Mayıs 1453'te şehrin düşmesiyle sona erdi. Böylece İstanbul fethedildi. (29 Mayıs 1453)

İstanbul'un Fethi'nin Sonuçları

İstanbul'un Fethi hem Türk Tarihi, hem de Dünya Tarihi açısından önemli sonuçlara yol açtı.

Bu sonuçlar;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

 

Fatih Sultan Mehmet

Ulubatlı Hasan

Fetih Marşı

 

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022