Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Osmanlı Devleti

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ KONULARI 1299-1922

Oğuzların Kayı Boyuna mensuptur.

Osmanlılar, Oğuzların Kayı boyuna mensuptur. Kayı, güç ve kudret sahibi demektir. Oğuz inanışına göre; Kayı Han Osmanlıların atasıdır. Kayılar, Oğuzların sağ kolda yer alan Bozokların Günhan kolunun en büyük boyudur. Kayı Han, Oğuz Kağan’ın en büyük oğludur. Bu durum Kayılara, diğer Oğuz boyları arasında itibar sağlamıştır. Kayı boyunun damgası iki ok ve bir yay ( I-Y-I ) dır.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'dir. Osmanlı Devleti 1299 yılında, Söğüt başkent olarak kurulmuştur.

 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1299)

Kayılar, Ertuğrul Gazi döneminde Bizans‘tan aldıkları Söğüt ve Domaniç’i kendilerine yurt edinmişlerdi. Ertuğrul Gazinin ölümünden sonra beyliğin başına oğlu Osman Bey geçti (1281). Osman Bey genişleme politikasında hedef olarak Bizans’ı seçti. Bizans’a karşı yürüttüğü mücadelelerde başarılar kazandı. Bu yıllarda Anadolu Selçuklu Devleti gücünü ve otoritesini yitirmişti. Osman Bey bağımsızlığını ilan etti (1299). Böylece kendi adını taşıyan Osmanlı Devleti’nin temellerini atmış oldu.

a. Marmara Bölgesi’nde İlerleme

Osman Bey bağımsızlığını ilan ettiği zaman beyliğin toprakları çok küçüktü. Çevresinde Karesi ve Germiyanoğulları gibi Türk beylikleri vardı. Osmanlı Beyliği, Bizans sınırında (uç beylik) yer alıyordu. Bu dönemde Bizans iyice zayıflamıştı. Osman Bey, Bizans’ın bu durumundan yararlandı. Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadelelere karışmadı. Hedef olarak seçtiği Bizans’la mücadele etti. Bu mücadelelerde Akçakoca, Gazi Abdurrahman, Samsa Çavuş, Konur Alp gibi silah arkadaşları da Osman Gaziye yardım ettiler.

Osman Bey zamanında Bizans’la yapılan mücadelelerde Karacahisar, İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’i alındı. Osman Bey ve arkadaşlarının bu başarıları Bizans tekfurlarını harekete geçirdi. Tekfurlar, Osmanlılara karşı birbirleriyle mücadeleyi bırakarak Bursa tekfurunun komutasında birleştiler. Bizans’tan da yardım alan tekfurlar Osmanlılara saldırdılar. Osman Beyin kuvvetleri Bizans’tan yardım alan tekfurları Koyunhisar Savaşı’nda bozguna uğrattı (1302).Bu savaş sonunda İznik,İzmit ve Bursa yolu Osmanlılara açılmış oldu. Osman Beyin bu başarısı onun Anadolu Türk beylikleri ve Türkmenler arasındaki itibarının artmasında etkili oldu.

Osman Beyden sonra beyliğin başına oğlu Orhan Bey geçti. Orhan Bey de babası gibi Osmanlı Beyliği’ni kuvvetlendirmek ve sınırlarını genişletmek için çalıştı. Bizans’ın en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’yı kuşatıp aldı. Burayı başkent yaptı (1326).

Orhan Bey zamanında, Osmanlı kuvvetleri İstanbul Boğazı ve Karadeniz’e kadar olan toprakların bir kısmını ele geçirmişti. Bu fetihler, Bizans imparatorunu telaşlandırdı. Bizans imparatoru Osmanlı Devleti’nin genişlemesini durdurmak için Anadolu’ya geçti.

Orhan Bey Bizans ordusunu Maltepe Savaşı’nda yenilgiye uğrattı (1329). Bu zaferden sonra Bizans’ın Anadolu yakasında tutunacak gücü kalmadı. İznik teslim oldu. Bir süre sonra İzmit’te alındı.

 

OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHİ

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti Padişahları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Islahat Hareketleri

Osmanlı Devleti Tarihi Kronolojisi

Osmanlı Devleti Tarihi Antlaşmalar

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

 

Osmanlı Devleti Tarihi Konuları

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti Padişahları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Devleti Teşkilatı

Osmanlı Devleti Kronolojisi

 

 

 

İSTANBUL'UN FETHİ (29 MAYIS 1453)

İstanbul'un Fethi - 1453

Fatih Sultan Mehmet

 

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022