Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Genel Türk Tarihi

GENEL TÜRK TARİHİ

Tarih : Geçmişte yaşamış olan insanların insanların savaşlarını, antlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Türk Tarihi'nin Doğuşu, Tarihsel Gelişimi

Hunlar, Köktürkler, Uygurlar

•Türk tarihi ne zaman başladı? •Boylar nasıl teşkilatlandı? Bozkırda nasıl yaşadılar? •Türklerin kutsal mekanı olarak anılan Ötüken neresi? •Gök Türkler nasıl bir Türk devlet modeli oluşturdu? •Türkçe, Göktürkçenin devamı mı? •Çin kaynaklarında Türkler nasıl anlatılıyor?

Tarih Dersi Konuları

Üniteler

1. Ünite: Tarih ve Zaman

2. Ünite: Eskiçağ Tarihi

3. Ünite: Türk Tarihi

4. Ünite: Selçuklu Tarihi

5. Ünite: Anadolu Beylikleri

6. Ünite: Osmanlı Devleti Tarihi

7. Ünite: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 

 

 

 

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022