Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

 

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

 

TARİH DERSİ KONULARI

Tarih : Ortaokul 8. Sınıf, Lise 9, 10, 11, 12. Sınıflarda okutulan derstir. Haftalık ders saati 2 saattir. İçerik olarak Tarih, İlkçağ Tarihi, Türk Tarihi, İslam Tarihi, Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi, T.C. İnkılap Tarihi gibi konulardan oluşmaktadır.

Tarih Dersi Konuları

Üniteler

1. Ünite: Tarih Bilimi

Tarih Nedir?

Geçmişte yaşamış olan toplulukları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde izleyen ve objektif olarak açıklayan bir bilimdir.

Tarihin Özellikleri:

1- Geçmiş olayları inceler.

2- Belgelere dayanmalı ve objektif olunmalıdır.

3- Yer ve zaman belirtilmelidir.

4- Sebep sonuç ilişkisi olmalıdır.

5- İnsanlar tarafından meydana getirilirler.

6-Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Deney ve gözlem yapılamaz.

7- Olayın meydana geldiği devrin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir.

8- Araştırma mümkün olduğu kadar olayın geçtiği yerde yapılmalıdır.

 

Tarihe Yardımcı Bilimler

Coğrafya : Yer bilimi

Arkeoloji : Kazı bilimi

Etnoğrafya : Öz kültür bilimi

Paleografya : Yazı bilimi

Nümizmatik (Meskukat) : Para bilimi

Sosyoloji : Toplum bilimi

Kronoloji : Takvim bilimi

Filoloji : Dil bilimi

Heraldik : Arma bilimi

Sigilografya : Mühür bilimi

Antropoloji : Irk Bilimi

 

Tarihte Zaman

- Tarih biliminde olayların oluş sırasını belirleme ihtiyacı belli zaman dilimlerinin oluşturulmasında etkili olmuştur.

- Tarihin yüzer yıllık bölümlere ayrılmasıyla yapılan bölümlenmeye yüzyıl denmiştir.

- Tüm insanlığı etkileyip önemli bir olay ile başlayıp yine önemli bir olayla biten, siyasi, sosyal, ekonomik yönden benzerlikler gösteren dönemlere ise çağ denmiştir.

- Olayların oluş sırasını belirleyen çizelgelere takvim denmiştir. Güneş yılı ve ay yılı olmak üzere iki çeşit takvim vardır.

 

Türklerin Kullandığı Takvim Çeşitleri

1- 12 Hayvanlı Takvim : Güneş yılı esaslıdır. Her yıla bir hayvan ismi verilir. 12 aydan oluşur.

2- Hicri Takvim : Ay yılı esaslıdır. İlk kez Hz. Ömer zamanın da kullanılmaya başlanmıştır. Hicret başlangıçlıdır.

3- Celali Takvim : Büyük Selçuklu Devleti’nde Melikşah zamanında ayrıca Harzemşahlar ve Babürler tarafından da kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır. İran kökenlidir.

4- Rumi (Mali) Takvim : Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Osmanlılarda IV. Mehmet zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Sadece ekonomik alanda kullanılmıştır. Hicret başlangıçlıdır.

5- Miladi Takvim : 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar ve Romalılar geliştirmiştir. Hz. İsa’nın doğumu (Milad-0) başlangıç kabul edilmiştir.

 

TARİHİN ÇAĞLARA AYRILMASI

1) Tarih Öncesi Devirler

A- Taş Devri

a- Kabataş : Araç gereç yapımı yoktur. İnsanlar toplayıcılıkla geçinmektedir. En ilkel ve en uzun dönemdir.

b- Yontmataş : Araç-gereç yapımı başlamıştır. Avcılık başlamış, insanlar mağaralara çekilmişlerdir. Mağara duvarlarındaki resimlere ilk defa rastlanmıştır. Devrin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

c- Cilalıtaş : Topraktan araç-gereç yapımı başlamış, seramik sanatının temeli atılmıştır. Üreticilikle birlikte yerleşik hayat başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Bitki liflerinden elbiseler yapılmış. Ticaretin temelleri atılmıştır.

Not: Cilalıtaş ile Bakır Dönemi arasındaki geçiş dönemine Kalkolitik Dönem denir.

 

B- Maden Devri

Üç devre ayrılır :

a- Bakır Dönemi : İnsanlığın ilk kullandığı maden bakırdır. Bakırın kullanılması ile maden devri başlamıştır.

b- Tunç Dönemi : İnsanlar bakır ve kalayı karıştırıp tunç elde etmişlerdir. Devlet düşüncesi ortaya çıktı ve ilk site devletleri, arkasından büyük devletler kuruldu.

c- Demir Dönemi : Devrin sonlarına doğru yazı bulunmuştur.

 

Tarih Öncesi Devirlerin Özellikleri

1- Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç ve gereçlere dikkat edilir.

2- Tarih öncesi dönemlere Karanlık Dönemlerde denir.

3- Devirler tüm toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.

4- Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır.

5- İnsanların ihtiyaçları icatları ortaya çıkarmıştır.

 

2) Tarihi Çağlar

a) İlk Çağ

b) Orta Çağ

c) Yeni Çağ

d) Yakın Çağ

 

Tarihi Çağların Özellikleri

1- Yazının bulunuşundan günümüze kadar geçen süreyi kapsar.

2- Tarih, öğrenmeyi ve araştırmayı kolaylaştırmak içindir çağlara ayrılmıştır.

3- Önemli toplumsal  olaylar çağ başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

4- Bütün devirler tüm toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.

 

Tarih Dersi Sitesi - www.tarih.web.tr

Ana Sayfa • AjandaAntlaşmalarAtatürkAvrupa TarihiBelgelerCoğrafyaEtkinliklerGenel Türk TarihiHikayelerİlkçağ Tarihiİnkılap Tarihiİslamiyetİslam TarihiMakalelerOrtaçağ TarihiOsmanlı TarihiResimlerSanat TarihiSavaşlarSelçuklu TarihiSosyal BilgilerTarihTürkiyeTürkiye'nin İlleriTürk KültürüTürk TarihiVatandaşlıkYakınçağ TarihiYeniçağ Tarihi

 

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

© 2022 www.tarih.web.tr Site Haritasıİletişim